About

Mgr. et MgA. DAVID PIZINGER

1983 Narozen / Born

2002-2007 Kulturní historie Jihočeská Univerzita / Cultural history Southbohemian Univerzity

Diplomová práce / Diploma Thesis
O postavení člověka ve světě (Úvahy v pozdním díle Jana Patočky) / On the Situation of Man in the World (Ideas in the Late Work of Jan Patočka)

Státní závěrečná zkoušky / Masters Degree :
Dějiny a Kulturní historie / History and Cultural History

od 2006 Účast na divadelních festivalech v zahraničí / Contributions to international theatre festivals from 2006 onwards

(Festival d´Aurillac, Festival d´Avignon, Fringe Edinburgh, MIR Caravane 2010 Namure, Villeneuve en scéne…)

2007 – 2010 Bakalářské studium divadelní režie na JAMU / Bachelors degree in stage direction at JAMU (Janáček Academy of Music and Performing Arts)
Závěrečná práce / Degree performance: George Tabori: Poslední noc měsíce září / Die Letzte Nacht im September
Teoretická práce / Degree thesis: MIR Caravane 89 (Aspekty cestovního pouličního festivalu) / MIR Caravane 89 (Aspects of Travelling Street Festivals)

2010 – 2014 MgA. studium režie JAMU (Oslzlý, Krobot) / Masters degree in direction at JAMU 2014

2010 Pracovní stáž v Ton und Kirschen Wandertheater (ex. Footsbarn Travelling Theatre), Berlín / Residency  with Ton und Kirschen Wandertheater (ex. Footsbarn Travelling Theatre), Berlin

2012 Jean Genet: „Balkon“, studio Marta (premiéra: 19. února)

2015 Ph.D. studium DAMU / PhD Studies DAMU (The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague)

Zájmy / Interests:

Hraniční formy divadla / Fringe forms of  Theatre

Nepravidelné prostory / Unusual spaces

Prolínání uměleckých žánrů / Mixing of art genres

Multidisciplinární přístupy k přípravě inscenace (technologie, teoretický výzkum, konzultace s odborníky) / Multidisciplinary approach to performance concepts (use of technologies, theoretical research, consultations)