CADE`S SKATE DREAM10 minutová montáž tří Shakespearových her / 10 minute montage of three of Shakespeare´s plays:

Zimní pohádka / A Winter´s Tale

Timón Athénský / Timon of Athens

Jindřich VI. 2.díl / Henry VI, Part 2

 

Režie / Director: Ivan Buraj David Pizinger

Scénografie / Scénography: Matej Sýkora

 

Hrají / Cast

Ivan Buraj

Jan Müller

Kateřina Olivová

Vít Pištěcký

Zdeněk Polák

Dan Rampáček

Sam Raška

Tomáš Soldán

Marta Stosio

Alfred Texel

 

Městské divadlo Brno

Divadelní svět Brno / Theatre World Brno, 2011